Welkom

Midden in de woonwijk Baalder te Hardenberg ligt openbare basisschool Baalder.
De school bestaat ruim 40 jaar en biedt onderwijs op maat voor ieder kind, met extra aandacht voor zorgleerlingen en meerbegaafden.
De basisvaardigheden rekenen, taal en lezen hebben in de school een centrale plaats.OBS Baalder, Leren met plezier

Laatste nieuws

Speerpunten

Onze speerpunten zijn:

  • Realisatie Kindcentrum Baalder (verwachte realisatie schoolgebouw 2020)
  • Kanjerschool 
  • Kansrijke combinatiegroepen, groep 1/2/3 werken in hoeken

Nieuws uit de groepen

Schrijfster in de klas.

25 februari 2019
Morgenmiddag komt de schrijfster Manon Sikkel in de klas. lees meer...Goed onderwijs voor ieder kind!