Op onze school bieden we al vanaf jonge leeftijd godsdienst- of HVO-lessen aan. Ouders kunnen zelf een keuze maken of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. In de filmpjes meer informatie hierover. 
 

GVO

 


 

-

HVO