Afscheid juf Linda

Dinsdag 16-10-'18 namen we afscheid van juf Linda. Linda is vorig jaar na de kerstvakantie bij ons komen invallen ivm de afwezigheid van juf Coby. Wij hebben in Linda een fijne collega ervaren, lief en duidelijk voor onze leerlingen én ook betrokken bij de school.
Juf Linda heeft een geweldige tijd bij ons gehad, maar nu is het tijd voor iets nieuws. Wij wensen Linda ontzettend veel plezier en succes toe op de Burgermeester Wessels Boer School in Dalen!


Laatste nieuws

Donderdag 13-09-‘18 waren alle personeelsleden van Onderwijsstichting Arcade bij elkaar gekomen om gezamenlijk na te denken over ons onderwijs. Het Strategisch Beleidsplan loopt ten einde, het nieuwe plan moet gemaakt worden. Met andere woorden; waar willen we de komende vier jaren aan gaan werken/verbeteren. 
Het ochtendgedeelte bestond uit een drietal lezingen, in de middag gingen we erop uit om ouders, leerlingen en mensen uit verschillende bedrijfstakken te ondervragen naar hun visie op onderwijs. Hoe kunnen we aansluiten bij de toekomst?
Daar kwamen veel verschillende onderwerpen naar voren. Deze worden besproken en vervolgens meegenomen in het nieuwe Strategisch Beleidsplan. 

Zaterdag 15-09-‘18 organiseerde de ouderraad een bbq voor alle leerlingen, ouders en teamleden. Een mooie bijeenkomst om elkaar weer te ontmoeten. Er stonden twee springkussens voor de kinderen. Het was een geslaagde bbq. Iedereen bedankt!!