TSO en BSO

 

TSO
Volgens de wet primair onderwijs zijn basisscholen verplicht de mogelijkheid te bieden om leerlingen in de middagpauze te laten overblijven op school. Op onze school is er een overblijfregeling in eigen beheer, opgezet door de MR. Het overblijven vindt plaats in de hal van de school.

De kosten voor het overblijven zijn:
►Voor één kind 1,25.
►Voor twee kinderen uit één gezin: 2x 1,25.
►Voor 3 of meer kinderen uit één gezin: 2x1,25

Een overblijfkaart kan gekocht worden bij de overblijfkracht: een blauwe kaart voor 10 keer overblijven kost €12,50 en een gele kaart voor 20 keer overblijven kost €25,-.

Het geld voor het overblijven graag in een enveloppe met naam meegeven. Een volle kaart wordt meegegeven naar huis, zodat ouders weten wanneer een nieuwe kaart gekocht moet worden. Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 12.00 uur tot 13.00 uur en is niet mogelijk in vakanties en op andere vrije dagen.
Als uw kind overblijft kunt u dit ’s ochtends melden bij de leerkracht. (Dit geldt voor de kinderen die incidenteel overblijven, voor ‘vaste’ overblijvers volstaat één keer aanmelden bij de leerkracht).
Leerlingen uit de onderbouw kunnen ook op vrijdag overblijven en kunnen dan om 13.00 uur naar huis. Voor 15 kinderen is één overblijfkracht aanwezig. Blijven er meer dan 15 kinderen over, dan wordt er een reserve-overblijfkracht ingeschakeld.

De kinderen nemen zelf brood mee. In de hal staat een koelkast waar de lunch in bewaard kan worden. Zelf iets te drinken meenemen hoeft niet, daar wordt door de overblijfkracht voor gezorgd.

BSO:
BSO wordt verzorgd door diverse aanbieders in de wijk Baalder en daarbuiten (Baalderveld, Marslanden). Vanaf alle locaties wordt gezorgd voor vervoer naar en van school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met o.a.: